Kultúra XY

NÁVOD na venovanie 2%

Aj v tomto roku nás môžeš podporiť poukázaním 2% z daní z príjmu

 

Je to jednoduché, stačí splniť tieto 3 kroky:

  1. Požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (na účely 2%).
  2. Vyplň vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (STIAHNEŠ TU). Uveď svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (je to maximálne 2%, takže vypočítaná suma sa zaokrúhľuje nadol) zaplatenej dane (počíta sa to zo sumy uvedenej v tom potvrdení od zamestnávateľa).
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošli alebo doruč vyplnené vyhlásenie a potvrdenie od zamestnávateľa daňovému úradu v mieste tvojho bydliska.

 

A to je všetko, takto podporíš skupinu Zmetok Drama, Delika, Dozzzera, Džeju a ostatných ľudí čo spolupracujú s KXY.

 

Za venované financie máme v úmysle technicky vylepšiť naše KXY Studio, čo v konečnom dôsledku môžeš potom počuť aj Ty. :)