Kultúra XY

Farby mestu

S podporou mesta Prievidza sa nám podarilo usporiadať streetart/graffity jam Farby mestu.

POZRI FOTKY